به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

dideabi

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

..................................................................................................

طراحی سایت

ترجمه انگلیسی به فارسی

پی اچ پی

زبان HTML5

سی اس اس

تولید محتوای وبسایت

تحصیلی

تجربه کاری