به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Zahra.ebrahimi

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سابقه طراحی Logo , Label, Poster .

photoshop

illustrator

autocad

revit

تحصیلی

شریعتی

(معماری)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ (۲ سال)

سوره

(معماری)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰ (۲ سال)

تجربه کاری

مترجم

(بازرگانی موسوی)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶ (۰ سال)

کارآموز معماری

(شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)

تولید محتوا و لوگو

(موسسه فرهنگی ازتا)

تهران ۱۳۹۷ - (-۱۳۹۷ سال)