به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

S.zandieh

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تایپ جزوه،مقاله، پایان نامه،برگه های امتحانی به صورت معمولی،فرمول دار،جدول کشی تایپ ریاضی به فونت و اندازه دلخواه ترجمه متون غیر تخصصی

تایپ

تایپ

تایپ

پاورپوینت

تایپ

ترجمه انگلیسی به فارسی

تحصیلی

تجربه کاری