به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mbkiller

N/A

فارس

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من طراح لوگو ،مسلط به فتوشاپ و پریمر هستم . تجربه زیاد و گروه کاملی داریم

طراحی لوگو

ادوبی فتوشاپ

ادوبی پرمیر

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

تایپ انگلیسی

تایپ فارسی

تایپیست

تحصیلی

تجربه کاری