به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Niloonaz

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

مهارتهای مربیگری مهد اعم از تولید محتوی برای کودکان و تولید محتوی برای مهد کودک

طراح دکوراسیون داخلی

انواع مهارتهای مربیگری مهد کودک

معماری

طراح شهری

تحصیلی

تجربه کاری