به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

شایان شلتیل

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تایپ سریع و دقیق تایپ در کمترین زمان و با دقت بالا

تایپ

تایپ فرمول دار

تایپ

تحصیلی

تجربه کاری