به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

S_soltani

N/A

سمنان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
سخنرانی علمی
scientific speech
پوستر - کارگاه کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
کاور - اینستاگرام
کاور - اینستاگرام
پوستر - کارگاه کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
پوستر - کارگاه کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
فتومونتاژ - زرافه
فتومونتاژ - برنامه 90
نقاشی دیجیتال - استاد شجریان
کارت ویزیت - طراحی مجدد کارت قبلی
نقاشی دیجیتال - کیلیان مورفی
صفحه آرایی اینستاگرام
پوستر - مهندسی مواد
کارت پوستال - روز معلم
کارت پوستال - تبریک عروسی
کارت پوستال - روز جهانی چپ دستان
کارت ویزیت - کالای برق
پوستر - جشنواره‌ پستو
اینفوگرافیک - شتاب‌دهنده شات
فتومونتاژ - میان‌ستاره‌ای
فتومونتاژ - درد درونی