به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

طراحی درجه یک

N/A

یزد

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

طراحی انواع پوستر ،کارت ویزیت ،لوگو ، و....

طراحی لوگو

طراحی پوستر

طراحی کارت ویزیت

طراحی کاور موسیقی

لوگو تایپ

تایپو گرافی

آگهی ترحیم

بنر

تحصیلی

سراسری یزد

(خدمات اجتماعی)

یزد ۱۳۹۳ - ۱۳۹۸ (۵ سال)

تجربه کاری

طراح

(دفتر فنی)

یزد ۱۳۹۲ - ۱۳۹۹ (۷ سال)