به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

kasbkarfreelance

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دانشجوی دکتری بازارایابی ، زبان انگلیسی native

ترجمه

برندینگ

بازاریابی

مارکتینگ پلن

تحصیلی

تجربه کاری