به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mohammad_gohari

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

یه عکاس که غرق تو دنیای هنره

عکاسی

ادوبی فتوشاپ

ادیت عکس

ویرایش عکس

تایپ

ورد

طراحی پوستر

موشن گرافیک

تحصیلی

دیپلم

(عمران)

مازندران ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵ (۵ سال)

تجربه کاری