به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Fbgh

N/A

كرمان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

Love programming Ai Ml Let's do from home

برنامه نویسی

زبان انگلیسی

کلاس خصوصی

کنکور

کامپیوتر

ماشین لرنینگ

دیتا ساینس

تحصیلی

تجربه کاری