به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

hossein77

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من طراح هستم در زمینه طراح و گرافیک تصاویر و خلق یه عکس و کارت ویزیت و غیره فعالیت میکنم

گرافیک

کارت ویزیت

طراحی پوستر

تحصیلی

تجربه کاری