به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

سوده علوی

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

قبول ترجمه تخصصی شیمی و علوم زیستی و متون عمومی در اسرع وقت.

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه

ترجمه فارسی به انگلیسی

تحصیلی

تجربه کاری