به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

r_zahra

N/A

همدان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

میتوانم تایپ سریع فارسی انجام دهم و ویرایش عکس ب صورت ساده و نوشتن متن برای پروفایل طرح اولیه خیاطی ونازک دوزی صورت ساده و متن

تایپ

ویرایش عکس

خیاطی

تحصیلی

تجربه کاری