به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

حسينيان

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

نرگس حسينيان هستم ارشد ادبيات انگليسي

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه متون ادبي

تحصیلی

آزاد اسلامي بروجرد

(ادبيات انگليسي)

لرستان ۱۳۸۴ - ۱۳۸۸ (۴ سال)

آزاد اسلامي بروجرد

(ادبيات انگليسي)

لرستان ۱۳۸۸ - ۱۳۹۱ (۳ سال)

تجربه کاری

مدرس

(دانشگاه)

البرز ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

مدرس

(دانشگاه)

لرستان ۱۳۹۲ - ۱۳۹۴ (۲ سال)