به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

darya18

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

علاقمند به ترجمه متون تخصصی

ترجمه انگلیسی به فارسی

تایپ

کامپیوتر

تحصیلی

تجربه کاری