به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

مسلم رنجبر.فریلنسر

N/A

بوشهر

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

مسلم رنجبر هستم.دوست و یاری رسان شما...

مدریت پیج

تایپ

ترجمه

تحصیلی

فنی مهندسی

(کامپیوتر)

بوشهر ۱۳۷۰ - ۱۳۹۹ (۲۹ سال)

تجربه کاری