به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

sinawww

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تایپیست ورد و مترجم انگلیسی به فارسی مقالات

تایپ

ترجمه انگلیسی به فارسی

صفحه‌ آرایی

تحصیلی

تجربه کاری