به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Samaneh Izadi

N/A

فارس

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سمانه ايزدي هستم داراي مهارت هاي فوق مي باشم.

تایپ

ترجمه

اتوکد

تحصیلی

دانشگاه دولتي كاشان

(مهندسي عمران)

فارس ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ (۴ سال)

تجربه کاری