به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Narges1845

N/A

گيلان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تایپ متن... ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس.. تولیدمحتوا

تایپ

ترجمه انگلیسی به فارسی

تولیدمحتوا

تحصیلی

تجربه کاری