به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

hoomanzdf

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تولید محتوا و مشاوره برای فروش یک راه سریع برای رسیدن به اهداف است

تولید محتوا شبکه های اجتماعی

برق الکترونیک

مشاوره کسب و کار

ایده پردازی

مقاله نویسی

پایان نامه نویسی

تحصیلی

آزاد

(مدیریت فناوری اطلاعات)

البرز ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)

دولتی

(برق مخابرات)

قزوين ۱۳۸۶ - ۱۳۸۹ (۳ سال)

تجربه کاری

مدیر عامل

(هورمند نگرش تیام)

البرز ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)

کارشناس ارشد سیستم های موبایل

(ناک (نقش اول کیفیت))

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۷ (۳ سال)

سوپروایزر لینک های رادیویی

(ساینا عملیات هوشمند)

تهران ۱۳۹۱ - ۱۳۹۴ (۳ سال)