به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

sheydaz

N/A

گلستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

زرگری هستم مهندس مکانیک

متلب

فتوشاپ

اتوکد

سی شارپ

solidworks

تحصیلی

صنعتی شاهرود

(مکانیک)

گلستان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۶ (۲ سال)

تجربه کاری

طراح صنعتی تجهیزات بازیافت

(هیرکان)

گلستان ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)

طراح صنعتی خط تولید ماسک

(پرنیان)

گلستان ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)

طراح صنعتی

(کیان سپهر)

گلستان ۱۳۹۹ - (-۱۳۹۹ سال)

طراح صنعتی

(کیان سپهر)

گلستان ۱۳۹۹ - (-۱۳۹۹ سال)