به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

rsaid

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من تدوین و طراحی کار میکنم. برای من رزومه برام اهمیت زیادی داره

تدوین فیلم

فتوشاپ

تدوین ویدئو

تحصیلی

تجربه کاری