به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Rsg261

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

لیسانس نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر متخصص نصب دوربین مداربسته

کامپیوتر

برق

دوربین مداربسته

سخت افزار

نرم افزار

تحصیلی

غیاث الدین جمشید کاشانی

(نرم افزار)

قزوين ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵ (۴ سال)

تجربه کاری

کارگذار و پشتیبان سایت

(شایان خودرو)

البرز ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ (۱ سال)

مشاور تبلیغات چاپ و شبکه مجازی

(ره آورد برنا)

البرز ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ (۱ سال)