به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

easy peasy

N/A

آذربايجان غربي

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

بیشتر تو کار ترجمه هستم

برنامه نویسی

آفیس

انگلیسی

تایپ

تحصیلی

تجربه کاری