به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

hamidzargaran1996

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من حمیدرضا زرگران پور، فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات انگلیسی هستم و پنج سال سابقه تولید محتوا، دیجیتال مارکتینگ و تدوین دارم.

تولید محتوا

دیجیتال مارکتینگ

نویسندگی

تدوین فیلم

تحصیلی

گلستان

(زبان و ادبیات انگلیسی)

گلستان ۱۳۹۳ - ۱۳۹۸ (۵ سال)

تجربه کاری

کارشناس تولید محتوا

(واژه بان)

البرز ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ (۲ سال)

کارشناس تولید محتوا

(محتوانت)

البرز ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)

کارشناس تولید محتوا

(علی بابا)

البرز ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)