به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Ahmadrezaj78

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دنبال پروژه هستم ، بیشتر کارم هامو نگه م دارم تا بعدا بتونم پشتیبانی کنم

اپلیکیشن اندروید

مدیریت شبکه‌ های اجتماعی

تدوین ویدئو

تحصیلی

منتظری مشهد

(الکترونیک)

خراسان رضوی ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)

تجربه کاری

برنامه نویس

(ای تی پایدار)

خراسان رضوی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)