به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

،amin 1386

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

ترجمه ساده مهم کوتاه یا بلند نیست تایپ انواع فاقد جدول و فرمول دادن متن برای تولید محتوا ادمین تلگرام ادمین اینستاگرام

تایپ

ادمین

تولید محتوا

تولید محتوا

ادمین اینستاگرام

ترجمه انگلیسی به فارسی

گویندگی

تحصیلی

تجربه کاری