به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

joulyroubin

5

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

روبین هستم تایپیست. نویسنده و گوینده. مسلط به فتوشاپ. مقاله نویسی تصویرگری و پادکستر

نویسندگی

ادوبی فتوشاپ

تایپ

گویندگی

ویراستاری

ویرایش عکس

تصویرساز

نقاشی

تحصیلی

کنکور

(کنکور99)

تهران ۱۳۹۹ - ۱۴۰۵ (۶ سال)

تجربه کاری

نویسنده

(مجله اینترنتی امان)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ (۱ سال)