به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Amiri1234mk

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

امیرمحمد کریمی مهارت هایم را در پروفایل ثبت کردم

ترجمه فارسی به انگلیسی

ادوبی فتوشاپ

ادیت عکس

تحصیلی

تجربه کاری