به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

گرافسیت

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من یه فتوشاپ کار حارفه ای اما کم تجربه هستم.

ادوبی فتوشاپ

بنر

بروشور

کارو

تحصیلی

تجربه کاری