به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mostafasorkhi

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

انجام پاورپویت تایپ word ترجمه عربی به فارسی

تایپ

پاورپوینت

ورد

تحصیلی

تجربه کاری