به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

negin66

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

هرچیز که در جستن آنی ، آنی!

برنامه نویسی

تایپ

اکسل

پاورپوینت

نویسندگی

تحصیلی

تجربه کاری