به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

fazel

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

فوتوشاپ در حد مقدماتی طراحی پوست و پوستر

تایپ

ادمین اینستاگرام

فوتوشاپ

ویرایش عکس

تحصیلی

تجربه کاری