به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mhashemi16

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

کارشناسی مهندسی برق، ارشد MBA سابقه ترجمه متون خصصی برق و مدیریت

فوتوشاپ

ترجمه

تولید محتوا

مدیر شبکه اجتماعی

تایپ

آموزش

تحصیلی

فنی و حرفه ای شریعتی

(مهندسی برق الکترونیک)

تهران ۱۳۹۳ - ۱۳۹۷ (۴ سال)

علم و صنعت

(مهندسی کسب و کار (استراتژی))

تهران ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)

تجربه کاری

پژوهشگر

(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)

معاون آموزشی

(مجتمع آموزشی خدیجه کبری)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)