به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

withmhm

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تکنولوژیست آموزشی تحقیق و پژوهش تولید و ویرایش مقالات تولید محتوای آموزشی

مقاله نویسی

پاورپوینت

ادوبی ایلوستریتور

ادوبی این‌ دیزاین

ویراستاری

تحقیق

شبکه های اجتماعی

تولیدمحتوا

تحصیلی

تجربه کاری