به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Arielsn

N/A

فارس

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

به دنبال رشد بی نظیرکسب و کارتان هستید؟ گروه تبلیغاتی اَبِل امکان موفقیت شما را تضمین میکند.

برنامه نویسی

طراحی گرافیک

تولید محتوا

تحصیلی

تجربه کاری

طراح گرافیک

(دیوینارو)

فارس ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)

طراحی

(سقا گراف)

فارس ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)