به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

ShDerakhshani

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تایپ انواع صوت و متن فارسی. ویرایش مقالات حوزه اقتصاد. ترجمه متون تخصصی اقتصاد.

تایپ

مقاله نویسی

اقتصاد سنجی

ادوبی فتوشاپ

تدریس مقاطع تحصیلی

تایپ

تحصیلی

تجربه کاری