به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Diyar1516

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

طراحی و آماده سازی ربات های تلگرام اختصاصی

سی شارپ

ربات تگلرام

سی شارپ

تحصیلی

تجربه کاری