برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها دروس دانشگاهی مطالب الکترونیک وتخصصی رادار-امنیت الکترونیک-شبکه وIT

مطالب الکترونیک وتخصصی رادار-امنیت الکترونیک-شبکه وIT

مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

کلیه آموزش های حوزه الکترونیک و بصورت تخصصی رادار ، امنیت الکترونیک ، شبکه و ایجاد شبکه ،چگونگی رمز گذاری شبکه،استفاده از نرم افزارها و ابزار ها،نرم افزار های مکمل،شبکه و IT و.....به همراه شیوه یادگیری آنها و استفاده از منابع،به کارگیری از آموزش و اجرای آموزش عملی و اخذ آزمون معرفی پروژه ارائه میگردد. من زمان بندی را بر اساس وقت آزاد خود مدیریت کرده ام. شما می توانید هر زمان که خواستید و بر حسب برنامه هفتگی خود زمان‌بندی‌ها را اعلام کنید تا برنامه ریزی درستی برای کلاس و یا ارسال مطالب انجام گیرد. در صورتی که به هر دلیل نتوانستید در زمان مقرر سر کلاس آنلاین حاضر شوید حتما سریعا از طریق برنامه یا راه های ارتباطی کار هماهنگی های لازم را انجام دهید.


مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

کلیه آموزش های حوزه الکترونیک و بصورت تخصصی رادار ، امنیت الکترونیک ، شبکه و ایجاد شبکه ،چگونگی رمز گذاری شبکه،استفاده از نرم افزارها و ابزار ها،نرم افزار های مکمل،شبکه و IT و.....به همراه شیوه یادگیری آنها و استفاده از منابع،به کارگیری از آموزش و اجرای آموزش عملی و اخذ آزمون معرفی پروژه ارائه میگردد. من زمان بندی را بر اساس وقت آزاد خود مدیریت کرده ام. شما می توانید هر زمان که خواستید و بر حسب برنامه هفتگی خود زمان‌بندی‌ها را اعلام کنید تا برنامه ریزی درستی برای کلاس و یا ارسال مطالب انجام گیرد. در صورتی که به هر دلیل نتوانستید در زمان مقرر سر کلاس آنلاین حاضر شوید حتما سریعا از طریق برنامه یا راه های ارتباطی کار هماهنگی های لازم را انجام دهید.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۴۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۷ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی