برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات

آموزش مقدماتی پایتون

مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

دانشجوی علوم‌کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز هستم ، عضو انجمن علمی کامپیوتر در دانشگاه آزاد واحد تبریز، دانشجوی اختصاصی برنامه نویسی با پایتون به علت گزراندن دوره های مختلف برنامه نویسی با پایتون آموزش دوره مقدماتی پایتون را برای دانش‌آموزان و علاقه‌مندان برگزار میکنم. پروژه های مختلفی برای دانشگاه و گروه های تحقیقاتی و آموزشی انجام داده و تجربیاتی در این خصوص دارم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در دوره ها مقدمات برنامه نویسی و اصول برنامه نویسی گفته خواهد شد که تا حدودی فرد با مباحث پایه ای برنامه نویسی آشنا شود نحوه کار با برنامه های برنامه نویسی و سایر نکات برنامه نویسی...


مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

دانشجوی علوم‌کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز هستم ، عضو انجمن علمی کامپیوتر در دانشگاه آزاد واحد تبریز، دانشجوی اختصاصی برنامه نویسی با پایتون به علت گزراندن دوره های مختلف برنامه نویسی با پایتون آموزش دوره مقدماتی پایتون را برای دانش‌آموزان و علاقه‌مندان برگزار میکنم. پروژه های مختلفی برای دانشگاه و گروه های تحقیقاتی و آموزشی انجام داده و تجربیاتی در این خصوص دارم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در دوره ها مقدمات برنامه نویسی و اصول برنامه نویسی گفته خواهد شد که تا حدودی فرد با مباحث پایه ای برنامه نویسی آشنا شود نحوه کار با برنامه های برنامه نویسی و سایر نکات برنامه نویسی...


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

ممکن است به دلیل مسائلی تایمی جا‌به‌جا شود که از قبل به فرد اطلاع داده و تایم جایگزین تعیین خواهد شد.
بسته به شرایط آموزشی بین ۸ الی ۱۲ جلسه
تمام آنچه تحت عنوان اصول اولیه برنامه نویسی و پایتون است به علاوه مباحث پایه ای برنامه نویسی با پایتون

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۱۱ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی