برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات

آموزش ماشین لرنینگ

توضیحات تدریس

دوره مبتدی برای علاقه مندان به حوزه هوش مصنوعی با توجه به نیاز روزافزون دنیای مدرن به دانش هوش مصنوعی و توسعه و پیشرفت این عرصه طی سال های اخیر این دوره با آموزش مفاهیم اولیه نرم افزار پایتون و در ادامه شروع آموزش مفاهیم ماشین لرنینگ و دلیل استفاده از آن را خواهد داشت و در نهایت پس از آموزش کدنویسی الگوریتم های مختلف ماشین لرنینگ به اتمام خواهد رسید دوره مبتدی برای علاقه مندان به حوزه هوش مصنوعی با توجه به نیاز روزافزون دنیای مدرن به دانش هوش مصنوعی و توسعه و پیشرفت این عرصه طی سال های اخیر این دوره با آموزش مفاهیم اولیه نرم افزار پایتون و در ادامه شروع آموزش مفاهیم ماشین لرنینگ و دلیل استفاده از آن را خواهد داشت و در نهایت پس از آموزش کدنویسی الگوریتم های مختلف ماشین لرنینگ به اتمام خواهد رسید


توضیحات تدریس

دوره مبتدی برای علاقه مندان به حوزه هوش مصنوعی با توجه به نیاز روزافزون دنیای مدرن به دانش هوش مصنوعی و توسعه و پیشرفت این عرصه طی سال های اخیر این دوره با آموزش مفاهیم اولیه نرم افزار پایتون و در ادامه شروع آموزش مفاهیم ماشین لرنینگ و دلیل استفاده از آن را خواهد داشت و در نهایت پس از آموزش کدنویسی الگوریتم های مختلف ماشین لرنینگ به اتمام خواهد رسید دوره مبتدی برای علاقه مندان به حوزه هوش مصنوعی با توجه به نیاز روزافزون دنیای مدرن به دانش هوش مصنوعی و توسعه و پیشرفت این عرصه طی سال های اخیر این دوره با آموزش مفاهیم اولیه نرم افزار پایتون و در ادامه شروع آموزش مفاهیم ماشین لرنینگ و دلیل استفاده از آن را خواهد داشت و در نهایت پس از آموزش کدنویسی الگوریتم های مختلف ماشین لرنینگ به اتمام خواهد رسید


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۵۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۱۷ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی