برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات

تدریس زبان عربی

توضیحات تدریس

تدریس دقیق و جامع زبان عربی صورت فایل صوتی و ارسال جزوه دست نویس همراه با پرسش و پاسخ و ارزیابی دانش آموزان ،آموزش تلفظ کلمات ،قواعد و.... درصد عربی من در کنکور ۱۴۰۱, ۹۴درصد بوده و دارای نمره بیست امتحان نهایی در کارنامه خود می‌باشم و همچنین دارای سابقه تدریس خصوصی ودارای مهارت کافی در تدریس و توضیح درس عربی در متوسطه اول و دوم به دلیل تاثیر قطعی معدل در کنکور عربی یکی از دروس مهمی می‌باشد که داشتن پایه ای مناسب برای کسب نمره بیست امتحان نهایی و همچنین نمرات بیست مدرسه ضروری می‌باشد ساعت کلاس به صورت توافقی با دانش آموزان هماهنگ میشود و منعطف است تا دانش آموزان بتوانند باتمرکز کامل و با کیفیت مطالب را بیاموزند


توضیحات تدریس

تدریس دقیق و جامع زبان عربی صورت فایل صوتی و ارسال جزوه دست نویس همراه با پرسش و پاسخ و ارزیابی دانش آموزان ،آموزش تلفظ کلمات ،قواعد و.... درصد عربی من در کنکور ۱۴۰۱, ۹۴درصد بوده و دارای نمره بیست امتحان نهایی در کارنامه خود می‌باشم و همچنین دارای سابقه تدریس خصوصی ودارای مهارت کافی در تدریس و توضیح درس عربی در متوسطه اول و دوم به دلیل تاثیر قطعی معدل در کنکور عربی یکی از دروس مهمی می‌باشد که داشتن پایه ای مناسب برای کسب نمره بیست امتحان نهایی و همچنین نمرات بیست مدرسه ضروری می‌باشد ساعت کلاس به صورت توافقی با دانش آموزان هماهنگ میشود و منعطف است تا دانش آموزان بتوانند باتمرکز کامل و با کیفیت مطالب را بیاموزند


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۱۴ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی