برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات

تدریس خصوصی زبان فرانسه

مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

در فایل بارگذاری شده، می توانید فهرستی از کلمات فرانسوی را با آرتیکل مؤنث و یا مذکر بودن آن را مشاهده کنید. این فایل آموزشی در فرمت پاورپوینت و دارای نود و دو اسلاید طراحی شده است. تدریس توسط: -دکترای زبان فرانسه - مترجم بیست عنوان کتاب به فرانسه - ویراستار متون فرانسوی - دارای سابقه تدریس از سال 1385 تا کنون - مترجم و مؤلف بیش از صد مقاله به زبان فرانسه با موضوعاتی همچون: مقالات بخش فرانسه سایت آستان قدس رضوی فارسی به فرانسه http://razavi.aqr.ir/fr مقالات سایت بین‌المللی کنگره 17000شهید تروریسم فارسی به فرانسه www.17000.ir/fr امام رضا علیه‌السلام و سالم‌سازی محیط زیست فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi گذری بر مباحث قرآنی در احادیث امام رضا فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi نگاهی به نقش آفرینی حضرت زهرا و حضرت زینب علیهما السلام در دفاع از ولایت فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi حیات علمی امام رضا علیه‌السلام فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi ویژگیهای امام خمینی در کلام مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنهای فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi گفتگویی کوتاه با حسن تونو مستبصر اندونزیایی فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi گفتگویی کوتاه با بانوی تازه مسلمان هلندی فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi چکیده مقالات علمی پژوهشی فارسی به انگلیسی عنوان‌شناسی رمان براساس نظریۀ کلود دوشه (مورد مطالعه: رمان دیدار به قیامت) فرانسه؛ مطالعات زبان فرانسه 1400 علمی پژوهشی نقد تاریخی اجتماعی متن ادبی بر پایۀ نظریه کلود دوشه (مورد مطالعه: رمان به امید دیدار در آن دنیا اثر پی‌یر لومتر) فارسی زبان و ترجمه فرانسه 1399 علمی پژوهشی تدوین و تألیف مقدمه کتاب‌های مدیریت زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی فارسی مجموعه کتاب های تولیدی 1390 عمومی مفهوم آزادی در نگاه امام حسین فرانسه دوماهنامه ولایت 1401 عمومی زن در اسلام فرانسه المصطفی 1401 علمی پژوهشی انجام می شود.


مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

در فایل بارگذاری شده، می توانید فهرستی از کلمات فرانسوی را با آرتیکل مؤنث و یا مذکر بودن آن را مشاهده کنید. این فایل آموزشی در فرمت پاورپوینت و دارای نود و دو اسلاید طراحی شده است. تدریس توسط: -دکترای زبان فرانسه - مترجم بیست عنوان کتاب به فرانسه - ویراستار متون فرانسوی - دارای سابقه تدریس از سال 1385 تا کنون - مترجم و مؤلف بیش از صد مقاله به زبان فرانسه با موضوعاتی همچون: مقالات بخش فرانسه سایت آستان قدس رضوی فارسی به فرانسه http://razavi.aqr.ir/fr مقالات سایت بین‌المللی کنگره 17000شهید تروریسم فارسی به فرانسه www.17000.ir/fr امام رضا علیه‌السلام و سالم‌سازی محیط زیست فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi گذری بر مباحث قرآنی در احادیث امام رضا فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi نگاهی به نقش آفرینی حضرت زهرا و حضرت زینب علیهما السلام در دفاع از ولایت فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi حیات علمی امام رضا علیه‌السلام فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi ویژگیهای امام خمینی در کلام مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنهای فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi گفتگویی کوتاه با حسن تونو مستبصر اندونزیایی فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi گفتگویی کوتاه با بانوی تازه مسلمان هلندی فارسی به فرانسه عنوان مجله فارسی: ژرفای آفتاب عنوان مجله به فرانسه: Profondeur du Soleil Razavi چکیده مقالات علمی پژوهشی فارسی به انگلیسی عنوان‌شناسی رمان براساس نظریۀ کلود دوشه (مورد مطالعه: رمان دیدار به قیامت) فرانسه؛ مطالعات زبان فرانسه 1400 علمی پژوهشی نقد تاریخی اجتماعی متن ادبی بر پایۀ نظریه کلود دوشه (مورد مطالعه: رمان به امید دیدار در آن دنیا اثر پی‌یر لومتر) فارسی زبان و ترجمه فرانسه 1399 علمی پژوهشی تدوین و تألیف مقدمه کتاب‌های مدیریت زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی فارسی مجموعه کتاب های تولیدی 1390 عمومی مفهوم آزادی در نگاه امام حسین فرانسه دوماهنامه ولایت 1401 عمومی زن در اسلام فرانسه المصطفی 1401 علمی پژوهشی انجام می شود.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۴۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۸ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی