برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها زبان‌های خارجی انگلیسی تدریس زبان تخصصی ویژه معماران

تدریس زبان تخصصی ویژه معماران

توضیحات تدریس

زبان انگلیسی پر کاربردترین زبان بین المللی و پل ارتباطی فرهنگ ها و اجتماعات گوناگون است. در نتیجه در علوم مختلف نیاز به آشنایی با این زبان و نحوه برقراری ارتباط از طریق این زبان بین المللی حائز اهمیت بسیار است. علم معماری نیز با پیشینه غنی و به عنوان علمی کاربردی و در ارتباط مستقیم با زندگی روزمره افراد جامعه از این امر مستثنی نیست. لذا در این دوره که بصورت ویژه برای معماران و دانشجویان معماری طراحی شده است، دانش پذیران با واژه ها، اصطلاحات، عبارات و متون تخصصی به زبان انگلیسی در حوزه کاری خود آشنا میشوند. نحوه کاربرد اصطلاحات و عبارات نیز برای دانش پذیران تشریح و با مثال هایی از مقالات تخصصی و کتب مرجع معماری در اختیار مخاطبین قرار میگیرد.


توضیحات تدریس

زبان انگلیسی پر کاربردترین زبان بین المللی و پل ارتباطی فرهنگ ها و اجتماعات گوناگون است. در نتیجه در علوم مختلف نیاز به آشنایی با این زبان و نحوه برقراری ارتباط از طریق این زبان بین المللی حائز اهمیت بسیار است. علم معماری نیز با پیشینه غنی و به عنوان علمی کاربردی و در ارتباط مستقیم با زندگی روزمره افراد جامعه از این امر مستثنی نیست. لذا در این دوره که بصورت ویژه برای معماران و دانشجویان معماری طراحی شده است، دانش پذیران با واژه ها، اصطلاحات، عبارات و متون تخصصی به زبان انگلیسی در حوزه کاری خود آشنا میشوند. نحوه کاربرد اصطلاحات و عبارات نیز برای دانش پذیران تشریح و با مثال هایی از مقالات تخصصی و کتب مرجع معماری در اختیار مخاطبین قرار میگیرد.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۲ ارديبهشت ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی