برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات

تدریس زبان انگلیسی

مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

مدرس زبان انگلیسی هستم که در آموزشگاه ها متفاوت و حتی به صورت خصوصی نیمه خصوصی تدریس کرده ام. بیش از 12 سال هست که زبان انگلیسی یاد می گیرم و 4 سال است که تدریس را شروع کردم. اول یک کتاب برای شما معرفی می شود که با توجه به آن کتاب تدریس شروع خواهد شد.( کتاب را می توانید به صورت اینترنتی سفارش دهید و یا هم من پی دی اف همان کتاب را برای شما قرار خواهم داد و با استفاده از آن می توانید به فیلم آموزشی نگاه کنید.) در کنار همان کتاب، اصطلاحات مهم و خیلی کاربردی که باید یک زبان آموز بلد باشد را برای شما یاد می دهم. شما با استفاده از آن اصطلاحات می توانید هنگام سفر یا مهاجرت به راحتی حرف بزنید. فیلم آموزشی هر روز و در زبان مشخص ارسال می شود.


مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

مدرس زبان انگلیسی هستم که در آموزشگاه ها متفاوت و حتی به صورت خصوصی نیمه خصوصی تدریس کرده ام. بیش از 12 سال هست که زبان انگلیسی یاد می گیرم و 4 سال است که تدریس را شروع کردم. اول یک کتاب برای شما معرفی می شود که با توجه به آن کتاب تدریس شروع خواهد شد.( کتاب را می توانید به صورت اینترنتی سفارش دهید و یا هم من پی دی اف همان کتاب را برای شما قرار خواهم داد و با استفاده از آن می توانید به فیلم آموزشی نگاه کنید.) در کنار همان کتاب، اصطلاحات مهم و خیلی کاربردی که باید یک زبان آموز بلد باشد را برای شما یاد می دهم. شما با استفاده از آن اصطلاحات می توانید هنگام سفر یا مهاجرت به راحتی حرف بزنید. فیلم آموزشی هر روز و در زبان مشخص ارسال می شود.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۵۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

باید هر روز گرامر و لغات را مرور کرده و سپس درس جدید را شروع کنید. به فیلم های انگلیسی زبان نگان کنید و سعی کنید از منابع های متفاوت استفاده کنید.

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۶ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی