برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها زبان‌های خارجی انگلیسی آموزش زبان انگلیسی مکالمه و کنکور

آموزش زبان انگلیسی مکالمه و کنکور

توضیحات تدریس

مهدی جبارزاده هستم دانشجوی رشته زبان دانشگاه پیام نور از شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی در ترجمه و تدریس زبان انگلیسی مهارت دارم از جمله گرامر سابقه تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان داشتم و هم چنین در زبان انگلیسی عمومی کنکور هم میتوانم تدریس نمایم و همچنین اینکه و دو سال سابقه ترجمه متون انگلیسی دارم و در تدریس گرامر کنکور زبان عمومی در خدمت شما هستم ترجمه گرامر آکادمیک و در تدریس کتاب های tochstone و connect America English file در آموزشگاه های زبان انگلیسی سابقه دارم و هم چنین سابقه تدریس و grammar vocabulary در بخش کنکور زبان عمومی دارم و در تدریس زبان انگلیسی سعی خواهم کرد تا بازده بیشتر شود


توضیحات تدریس

مهدی جبارزاده هستم دانشجوی رشته زبان دانشگاه پیام نور از شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی در ترجمه و تدریس زبان انگلیسی مهارت دارم از جمله گرامر سابقه تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان داشتم و هم چنین در زبان انگلیسی عمومی کنکور هم میتوانم تدریس نمایم و همچنین اینکه و دو سال سابقه ترجمه متون انگلیسی دارم و در تدریس گرامر کنکور زبان عمومی در خدمت شما هستم ترجمه گرامر آکادمیک و در تدریس کتاب های tochstone و connect America English file در آموزشگاه های زبان انگلیسی سابقه دارم و هم چنین سابقه تدریس و grammar vocabulary در بخش کنکور زبان عمومی دارم و در تدریس زبان انگلیسی سعی خواهم کرد تا بازده بیشتر شود


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۷ مرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی