برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات

آموزش ریاضی پایه سوم تا ششم

توضیحات تدریس

بهنام پرتوی معلم دوره ابتدایی دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان هستم سابقه تدریس به صورت خصوصی درس های ریاضی و علوم داشتم آموزش فرایندی زمان بر و تخصصی هست در ابتدای کار ارزشیابی مقدماتی از دانش آموز صورت می گیرد تا نقاط قوت و ضعف او در درس ریاضی مشخص شود سپس طبق نیاز و خواسته ی والدین و دانش آموز تدریس به صورت فعالیت محور و مشارکتی انجام میگیرد(طبق هدف والدین دانش آموز برای امتحانات مدارس و آزمون های استعداد درخشان آماده میشود) .....................................................................................................................................................................................................


توضیحات تدریس

بهنام پرتوی معلم دوره ابتدایی دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان هستم سابقه تدریس به صورت خصوصی درس های ریاضی و علوم داشتم آموزش فرایندی زمان بر و تخصصی هست در ابتدای کار ارزشیابی مقدماتی از دانش آموز صورت می گیرد تا نقاط قوت و ضعف او در درس ریاضی مشخص شود سپس طبق نیاز و خواسته ی والدین و دانش آموز تدریس به صورت فعالیت محور و مشارکتی انجام میگیرد(طبق هدف والدین دانش آموز برای امتحانات مدارس و آزمون های استعداد درخشان آماده میشود) .....................................................................................................................................................................................................


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۹۰ دقیقه
    ۱۵۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

دانش آموز ارزشیابی میشود و طبق نیاز او و خواسته والدین درس مورد نظر تدریس میشود

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی